Straż Miejska w Toruniu - strazmiejska.sam3.pl

top news port mstr galp mult
naglowek.jpg d9c26c560e3c673154ab49303607e04d
Maj w toruńskiej Straży Miejskiej– podsumowanie działań
Opublikowano: 06-06-2018, Jarosław Paralusz, , Ilość wyświetleń: 356

Działania toruńskiej Straży Miejskiej w miesiącu maju skoncentrowane były na zapewnieniu czystości na terenie miasta oraz przeciwdziałaniu wykroczeniom, najbardziej dokuczliwym z punktu widzenia mieszkańców Torunia. W tym celu do ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie miasta Straż Miejska  wystawiła do służby 583 samodzielnych patroli strażników (1.166 funkcjonariuszy), 69 patroli wspólnych z Policją oraz 7 z Żandarmerią Wojskową. W trakcie pełnienia służb prewencyjno – interwencyjnych, przeprowadzania systematycznych kontroli miejsc zagrożonych i realizacji powierzonych zadań strażnicy miejscy dokonali legitymowania 2.935 sprawców naruszeń prawa oraz przeprowadzili 2.810 interwencji. Na uwagę zasługuje fakt, że 57.7 % z wszystkich przeprowadzonych interwencji zostało podjętych z inicjatywy samych strażników miejskich, natomiast pozostałe 42,3 % wynikło ze zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców. Analiza podjętych działań wskazuje, że:

  • 1.509 interwencje dotyczyły wykroczeń w ruchu drogowym. Wynikały one głównie ze zgłoszeń przyjętych od mieszkańców z prośbą o zainterweniowanie (blisko 82 % sprawców wykroczeń zostało pouczonych);
  • 994 interwencji miało charakter porządkowy, głównie związany z zaśmiecaniem miejsc publicznych, nieprzestrzeganiem obowiązków właścicieli psów, z egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości obowiązku utrzymaniu posesji w czystości, paleniem wyrobów nikotynowych w miejscach zabronionych np. pod wiatami MZK i placach zabaw dla dzieci oraz ze spożywaniem alkoholu w miejscu zakazanym;
  • 136 interwencje dotyczyły wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej tzn. nieobyczajnych wybryków oraz używania w miejscach publicznych wulgaryzmów;
  • 74 interwencje związane były z bezpieczeństwem osób i mienia np. z zakłócaniem ładu i porządku publicznego, czy natarczywym żebractwem.
  • Dodatkowo 307 strażników miejskich zapewniało bezpieczeństwo mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym gród Kopernika podczas zabezpieczeń łącznie 73 imprez o charakterze masowym.
  • Równolegle prowadzone były zdecydowane działania restrykcyjne względem sprawców naruszających prawo, których zachowanie bezpośrednio mogło zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców Torunia, a także powodować negatywny odbiór społeczny (grupy chuliganów, spożywanie alkoholu, niszczenie mienia). W wyniku podjętych interwencji toruńscy strażnicy miejscy zatrzymali łącznie 97 sprawców wykroczeń i przestępstw. Wśród podejrzanych byli sprawcy: kradzieży, pobić, chuligańskich wybryków, kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, zakłóceń porządku publicznego, osoby będące w posiadaniu narkotyków, czy stanowiące zdecydowaną większość osoby nietrzeźwe, które bardzo często są sprawcami różnego rodzaju naruszeń prawa. 

W miesiącu maju prowadziliśmy również szereg działań prewencyjnych celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w okresie roku szkolnego. Strażnicy z Zespołu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej Straży Miejskiej w Toruniu zrealizowali w placówkach oświatowych następujące programy profilaktyczno – edukacyjne:

  • w przedszkolach – Czy mogę bawić się z tym psem?;
  • w klasach I – III szkół podstawowych – Uwaga obcy; Co robi dzik w mieście?
  • w klasach IV – VI szkół podstawowych – Bezpieczny użytkownik ruchu drogowego;
  • w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – Jak się ustrzec GHB?; Zadania i uprawnienia Straży Miejskiej; Uzależnienia internetowe; Odpowiedzialność karna nieletnich.

 

Również w maju toruńscy strażnicy miejscy uczestniczyli w ramach działań prewencyjnych w 5 festynach, gdzie prowadzili m. in. gry i zabawy edukacyjne z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz uczyli zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się