Straż Miejska w Toruniu - strazmiejska.sam3.pl

top news port mstr galp mult
naglowek.jpg 356c68a527fc190b829efb0f04d035ca
Certyfikacja Straży Miejskiej w Toruniu
Opublikowano: 22-10-2015, Jarosław Paralusz, , Ilość wyświetleń: 2670

Toruńska Straż Miejska otrzymała certyfikat w rządowym Programie certyfikacji i standaryzacji straży miejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

22 października 2015 r. certyfikat – na ręce prezydenta Torunia Michała Zaleskiego i Komendanta Straży Miejskiej Mirosława Bartulewicza - wręczył sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński.

W województwie kujawsko pomorskim do programu oprócz toruńskiej Straży przystąpiły jeszcze jednostki z Bydgoszczy, Grudziądza i Włocławka. Toruń w programie standaryzacji zdobył aż 98 punktów. Jak podkreślił podczas konferencji prasowej minister Grzegorz Karpiński – To doskonały wynik. Trzeba pamiętać, że Straż Miejska wypełnia bardzo ważną rolę w całym systemie bezpieczeństwa.

- Ten program to strzał w dziesiątkę. Chcemy, by Straż Miejska działała tak dobrze, jak to możliwe, by spełniała oczekiwania mieszkańców. Wysoka lokata naszej straży bardzo mnie cieszy, gdyż potwierdza, że tak jest – dodał prezydent Torunia Michał Zaleski. – To także wyzwanie na przyszłość, by sprostać tak wysokim standardom.

Zgodnie z założeniem, standaryzacja straży gminnych i miejskich jest dobrowolnym programem skierowanym do organów gminy. Ma na celu podniesienie jakości i ujednolicenia działanie jednostek, pomoc w wypracowaniu „dobrych praktyk” oraz poprawę wizerunku straży.

Inicjatywa wskazuje obszary funkcjonowania straży, tj. planowanie, organizowanie, realizacja zadań, kontrolowanie oraz doskonalenie. Na każdy z wymienionych obszarów składają się cele, zadania oraz wymogi, od których spełnienia w znacznej mierze zależy nie tylko funkcjonowanie, ale przede wszystkim wizerunek straży. Wymogi określone w programie wynikają z obowiązujących przepisów oraz stanowią dodatkowe elementy istotne z punktu widzenia dobrego działania Straży i jej postrzegania przez społeczność lokalną.

Certyfikatem nadawanym przez wojewodę honorowane są Straże, które spełniły podstawowe i obligatoryjne wymagania standardu na okres 2 lat.

Przyznanie straży certyfikatu oznacza, że jednostka w ocenie wojewody właściwie wypełnia powierzone jej obowiązki. Angażuje się w działania profilaktyczne, współpracuje z mieszkańcami i policją, kompleksowo dba o porządek publiczny w zakresie powierzonych jej uprawnień, nie koncentrując się na ujawnianiu i ściganiu jedynie wybranych rodzajów wykroczeń. Ponadto spełnia wymagania formalno-prawne, np. związane z prawem pracy, szkoleniami, umundurowaniem, wyposażeniem jednostek czy prowadzoną dokumentacją w sprawach o wykroczenia. Ocenę standardu przeprowadza powołany przez wojewodę zespół (w jego skład wchodzą przedstawiciele wojewody oraz komendanta wojewódzkiego policji), który dokonuje weryfikacji i oceny.Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się